Công ty vận chuyển hàng Trung Quốc về Việt Nam chỉ 17k/kg